Политика за поверителност (G.D.P.R.):

G.D.P.R. -Политика за поверителност

Политика за поверителност

Общи разпоредби

1. Настоящата политика за поверителност е допълнение към споразумението за Общите условия и влиза в сила заедно със Общите условия

 

2. Ventdepot srl зачита правото на лична поверителност и полага всички усилия, за да гарантира сигурност и поверителност на личните данни, обработвани от нашия уебсайт.

 

3. Посещавайки нашия сайт и/или използвайки информацията и/или услугите, съдържащи се в него, Клиентът приема и се съгласява, че е запознат, разбира и се съгласява с настоящата Политика за поверителност. Тази Политика за поверителност не се прилага в други Интернет и други  проекти и продукти или услуги на Ventdepot srl. Ventdepot srl си запазва правото да променя разпоредбите на настоящата Политика за поверителност по своя преценка; следователно, когато посещава този сайт, Клиентът носи отговорност да се увери, че е запознат с най-новата версия на Политиката за поверителност, която ще бъде приложима при всяко посещение на клиента.

 

Управление на личните данни

4. Някои от данните, съдържащи се в този сайт, които Ventdepot srl получава директно от клиента и /или обществени информационни файлове, могат да се считат за лични данни и следователно ще бъдат обработвани от Ventdepot srl в съответствие със закона.

5. Клиентът може да посещава този сайт, без да предоставя никаква информация за себе си, но ако клиентът иска да използва услугите, предлагани от Ventdepot srl на уебсайта,то тогава Ventdepot srl ще помоли клиента да предостави своя имейл адрес и/или телефон номер, име и фамилия или име на фирма и друга информация (в зависимост от услугите, които клиентът желае да използва).За да може да създаде обратна връзка и да предостави исканите от клиента услуги.

 

6. Ventdepot srl управлява следните лични данни: име и фамилия; имейл адрес; Номер на мобилен телефон; IP адрес; както и всяка информация друга, предоставена от клиента .

7. Данните, които клиентът предоставя, се обработват със следните цели: идентификация; проверка на точността на личните данни; сключване, изпълнение и контрол на различни споразумения и др.

 

8.   Ventdepot srl може да използва бисквитки на този сайт. Бисквитките са малки файлове, изпращани до уеб браузъра на клиента и съхранявани на твърдия диск на компютъра му. Бисквитките се изпращат на компютъра на клиента при първото посещение на уебсайта. По-късно бисквитките се използват за идентифициране на компютъра на Клиента и улесняване на достъпа му до този уебсайт или информацията, съдържаща се в него. Клиентът се съгласява да се използват бисквитки. Повечето уеб браузъри приемат бисквитки, но Клиентът може да промени настройките на браузъра си, така че бисквитките да не се приемат. В този случай някои функции може да не работят.

 

9. Подобно на други  мениджъри на сайтове, Ventdepot srl наблюдава кликовете на сайта и събира информация за това колко хора са го посетили, какво е името на сървъра и домейна на интернет доставчика на посетителя и т.н. Тази информация се събира автоматично по време на посещение на сайта. Той помага на мениджъра на сайта да разбере как посетителите го използват по този начин подобрява услугите, които предоставя Ventdepot srl.

 

10. Цялата горепосочена информация, включваща личните данни на клиента, няма да бъде прехвърлена на трети страни без съгласието на му, освен ако приложимите законови актове изискват друго или е необходимо да се предоставят услуги. Ventdepot srl си запазва правото да наема други хора по своя преценка, ако е необходимо да изпълняват определени функции от името на Ventdepot srl. За да изпълняват функциите, които са им възложени натези  хора, може да им бъде предоставена част от информацията на клиента. Споменатите служители обаче не могат да използват тази информация за други цели освен за изпълнение на функциите, които са им възложени.

 

Достъп до лични данни, тяхното коригиране и отказ

12. Притежателя  на предоставените личните данни има право да изисква да се запознае с данните, съхранявани от Ventdepot srl, да научи как се обработват. Данните могат да се предоставят безплатно веднъж в календарнта година, но в други случаи предоставянето на данни може да бъде таксувано в размер, който не надвишава разходите за предоставяне на данни.

 

13. Притежателя на личните данни има право да изисква от Ventdepot srl да коригира безплатно всички свои лични данни. Той също има право да откаже личните му данни да бъдат управлявани и разкрити на трети страни, освен когато това е необходимо за предоставяне на услуги

14. Искане за достъп, корекция и отказ може да бъде изпратено по имейл на email@ventdepot.bg. В заявката Клиентът трябва да посочи ясно своето име, фамилия и потребителско име.

Обработка на лични данни с цел уведомяване на клиенти

15. Регистрирайки се в sистемата, субектът на личните данни се съгласява неговите / нейните данни да бъдат обработвани от Ventdepot srl с цел уведомяване и изпращане на известия за промени в услуги, цени, функции, споразумения, сключени с клиента

 

Уебсайтове на трети страни

16. Ventdepot srl не носи отговорност и не гарантира поверителността на клиента към  уебсайтове на трети страни, дори когато уебсайтовете на трети страни са достъпни чрез връзки, представени на този сайт. Ventdepot srl препоръчва да прочетете условията за поверителност на всеки уебсайт, който не е собственост на Ventdepot srl.

 

Използване на логотип

17. Ventdepot srl предоставя на клиента да използва услугите ни за бизнес и професионални нужди, възможност се да показва в системата описания на предоставяните и/ или продавани от него/нея услуги и стоки, безплатно през периода на валидност на споразумението (ако не противоречи на законодателството). Ventdepot srl има право да изтрие това описание и / или логотип от системата си или да не я рекламира, без предупреждение и без да посочва причини за това изтриване или спиране на реклама

18. Използвайки услугите за бизнес и професионални нужди, клиентът се съгласява неговото име и / или логотип да се използва от Ventdepot srl за директен маркетинг (например, за да посочи, че клиентът използва услугите, предоставяни от Ventdepot srl) ,

 

Осигуряване на информационна сигурност

19. Целта на Ventdepot srl е да осигури максимално ниво на сигурност на цялата информация, получена от клиента и публични файлове с данни. За да защити такава информация от неоторизиран достъп, използване, копиране или разкриване, Ventdepot srl използва различни административни, технически и физически инструменти за сигурност.

 

Заключителни разпоредби

20. Тези разпоредби за поверителност са подчинени на законодателството. Всички спорове относно тази политика за поверителност се решават чрез преговори, а в случай на неуспех да се постигне споразумение в съда.

 

21. Терминът „този уебсайт“, използван в разпоредбите на настоящата Политика за поверителност, се отнася до www.ventdepot.bg